İbrahim GEZER Kimdir ?

İbrahim GEZER


İbrahim GEZER Kimdir ?

Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da; yükseköğrenimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümünde; Yüksek Lisansını Yüzüncü Yıl Üniversitesinde; Doktorasını ise Selçuk Üniversitesinde tamamladı. Post Doktora için TÜBİTAK bursuyla İngiltere’de bulundu.

İhtisas alanının yanı sıra Akademik ve Teknik Eğitim, Yönetim ve Organizasyon, Sivil Toplum ve Sosyal Girişimcilik, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma gibi alanlarda çok sayıda proje yürüttü. Çalışma konularıyla ilgili olmak üzere yurt içi ve yurt dışında çok sayıda kültürel, akademik ve bilimsel etkinliğe katıldı ve bildiriler sundu. Üç kitap, 15 araştırma raporu ve 100’ü aşkın araştırma makalesi yayımlandı.

2005 yılında bir grup arkadaşıyla birlikte kısa adı BİLSAM olan “Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezini” kurdu ve burada çok sayıda proje gerçekleştirdi. Bu kapsamda 2009 yılında “Kurtuba Akademi”; 2010’da “İbn-i Haldun Sosyal Araştırmalar Merkezi”; 2011’de “BİLSAM Yayınları”; 2012’de ise “Malatya Platformu”nun kuruluş çalışmalarını yürüttü.  

2011 ve 2013 yıllarında iki kez Fırat Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanlığı’na seçildi ve 4 yıl süren bu görevi sırasında ajans bölgesi olan Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinde bölgesel kalkınmaya katkı amaçlı çok sayıda proje gerçekleştirdi.

Yaptığı çalışmalarla ilgili olarak TÜBİTAK ve Üniversite Araştırma Fonundan birçok kez yurt dışı seyahat ve yayın teşvik ödülü aldı. Malatya kamuoyunun entelektüel gelişimine yaptığı katkılardan dolayı 2011 yılında İnönü Üniversitesi Senatosu tarafından Üstün Hizmet Başarı Belgesiyle ödüllendirildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Gezer, evli ve iki çocuk babasıdır.

İdari Görevler

 BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanlığı (2008-2013)

 FKA Kalkınma Kurulu Başkanlığı (2011 - 2015)

 Malatya Platformu Yürütme Kurulu Başkanlığı (2012 - 2014)

 

Sivil Toplum Kuruluşu Üyelikleri

 

·         BİLSAM (Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi)

·         İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubesi Kurucu Üyesi

·         Eğitim Bir – Sen Üniversite Şubesi Kurucu Üyesi

 

Kitaplar

·         Nasıl Bir Eğitim”(250 sayfa) Bakış Yayınları, 2007.

·         Değişen Dünyada Eğitim (220 sayfa) BİLSAM Yayınları, 2012.

·         Kayısıcılıkta Mekanizasyon (320 sayfa) Medipress Yayınları, 2005.

Kitaplar bölümüne giriş için lütfen buraya tıklayınız

Raporlar

·         Malatya Kayısı Raporu, 2009.

·         Malatya Vizyon 2023 (İl Gelişim Raporu), 2011.

·         Malatya Eğitim Raporu, 2013.

·         Malatya İlçeleri Gelecek Stratejileri Raporları (11 adet), 2014. 

               Rapor Dosyalarını incelemek için lütfen buraya tıklayınız... 

Yurtdışı Deneyimi

2006 yılında 6 ay süreyle İngiltere Newcastle Üniversitesi Nano Teknolojileri Bölümünde “Biokütle Enerji Çevrimi” ve “Polimer Malzemelerin Tarımsal Amaçlı Kullanımı” konularında çalışmalara katıldı. Ayrıca ziyaret, gezi-gözlem ve bilimsel toplantılara katılım amaçlı Suriye, İran, S. Arabistan, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde bulundu.